du Domaine de Tangusko

du Domaine de Tangusko

Cavalier King Charles Spaniel